Egen produktion

Genom att hålla en handgjord, egen produktion, av oss själva eller våra duktiga samarbetspartners är varje produkt unik i sig. Vi ser det som hållbart företagande att inte överproducera och placera på lager utan istället producera efter order. Genom att hålla oss till småskalig produktion kan vi producera med omsorg och se till att varje produkt håller god kvalitet och blir unik i sig. Vi väljer att samarbeta mindre företag för att gynna entreprenörskap och eget företagande som i sin tur genererar arbetstillfällen. Vi ser vårt samhällsansvar som en del av vårt företagande och en del av vårt hållbarhetsarbete. Våra doftoljor importeras från Europa och vi strävar efter långsiktighet i samarbete med våra leverantörer. På så sätt utvecklas vi tillsammans och vi kan tillsammans ta fram kvalitativa och unika produkter till våra kunder. Vi har även kontroll över hela produktionskedjan och vet med säkerhet att kvalitet hålls i alla led. Vi tror på att gott företagande bygger på goda relationer i alla led och det är också vår huvudstrategi. Våra strategier bygger helt på en hållbar affärsmodell, något som vi är mycket stolta över.

Naturliga råvaror

Vi producerar ljus utifrån doftkategorierna: ”friskt och fräscht”, ”kryddigt”, ”blommigt” och slutligen ”harmoni”. Våra dofter är rena och behagliga och ofta kopplade till naturen. Eftersom vi inte har giftiga kemikalier i våra råvaror är dofterna milda i sin karaktär. Vaxet vi använder vid ljusproduktion är vegetabiliskt. Alla vekar är gjorda av bomull. Vi väljer att inte använda onödig utsmyckning på vårt emballage utan använder även här naturliga råvaror, papp och träull. Vi ser det som viktigt att våra restmaterial går att återvinna eller återanvända.

Kundanpassade dofter

Att ta fram ett ljus med en helt egen doft kräver en lång tid av testning och framtagning av lagstadgad säkerhets- och innehållsdeklaration. Vi rekommenderar därför att våra private label kunder utgår från vårt standardsortiment av dofter för att vi snabbt ska kunna ta fram en produkt till just er. Däremot hjälper vi gärna till med tryck och annat emballage för att skapa en egen unik produkt till er.