Produkter The Friendly Home

Alla våra produkter produceras med omsorg för hand och på detta sätt håller vi god kvalitet och kvalitetskontroll. Produktionen sker av oss själva, våra samarbetspartners i Sverige eller i utlandet. Vi ser det som hållbart företagande att inte överproducera och placera på lager utan istället producera efter order.

Som en del i vårt hållbarhetsarbete ingår att gynna entreprenörskap då det ofta leder till fler arbetstillfällen. Vi tror också på att gott företagande bygger på kontinuitet och långsiktighet i alla led. Långsiktiga samarbeten skapar förtroende och goda relationer vilket gynnar kvalitet. Att sätta människan i fokus är en av våra huvudstrategier.

Vi ser till att våra produkter innehåller så naturliga ämnen som möjligt. Våra dofter är rena och behagliga och har associationer till naturen. Vaxet vi använder vid produktion av ljus är vegetabiliskt och våra vekar är gjorda av bomull. Vi väljer att inte använda onödig utsmyckning på vårt emballage utan använder även här naturliga råvaror, papp och träull. Vi ser det som viktigt att våra restmaterial går att återvinna eller återanvända.