Hållbarhet

Vad gör jag med mina utbrunna värmeljus?

Enligt ett EU-beslut ska aluminiumkoppen från värmeljus inte räknas som en förpackning. Det betyder att du inte längre ska sortera värmeljus­koppar som metallförpackning vid återvinningsstationer för tidningar och förpackningar. Istället ska värmeljuskopparna lämnas på en bemannad återvinningscentral.

Tänk på att peta loss vekeshållaren från koppen så att delarna hamnar var för sig. Alla metallförpackningar hamnar i en sorteringsanläggning som separerar stål från aluminium med hjälp av en stor magnet. Stål fastnar på magneten, men inte aluminium. När metallerna är åtskilda smälts de ned och blir till nytt stål respektive aluminium. Om vekeshållaren, som är gjord av stål, sitter fast sorteras koppen som stål, vilket innebär att aluminiumet brinner upp.

Det gör inget om det är lite stearin kvar i koppen när värmeljuset är utbrunnet och ska lämnas till återvinning. Det viktiga är att lossa vekeshållaren. Stearinljus i övrigt sorteras som hushållssopor och läggs i sopkärlet.

Vad menar The Friendly Home med att man är ett hållbart företag?

För oss är hållbarhet en självklarhet – ingen trend. Vi vill arbeta med hållbarhet ur flera perspektiv. Till exempel vill vi veta att de medarbetare som arbetar hos de producenter som vi köper våra ljus av har bra arbetsförhållandena. Vi kontrollerar så att våra leverantörer kan visa upp certifikat som visar att de använder miljövänliga råvaror. Vi transporterar i möjligaste mån våra produkter med båt istället för flyg. Och vi ser till att våra förpackningar är återvinningsbara och kräver minsta möjliga energi att tillverka.

Vi har också valt att arbeta med mindre producenter som tillverkar sina produkter för hand efter att de fått en order. På så sätt överproducerar de inte varor som ligger i onödiga lager. Detta arbetssätt gör också att vi kan stötta mindre entreprenörer, som i sin tur kan skapa fler lokala arbetstillfällen. Läs mer om vårt arbete utifrån ett hållbart perspektiv på sidan ”Om oss”.

Varför är det viktigt att inte av princip bojkotta palmolja?

Cirka 4,5 miljoner människor i Sydostasien är beroende av palmoljan för sin överlevnad. Idag är cirka 15 procent av den globala palmoljeproduktionen certifierad av RSPO. För att påskynda processen med att stoppa skövlingen av regnskogen, är det enligt WWF bättre att efterfråga certifierad palmolja, än att helt avstå från att köpa oljan. En bojkott på nationell nivå skulle slå helt fel då den generella efterfrågan på palmolja på global nivå ökar. En bojkott gör istället att mer ocertifierad palmolja kan produceras, då ett flertal stora marknader inte efterfrågar ansvarsfullt producerad palmolja. En svensk konsument bör, i den utsträckning det är möjligt, efterfråga certifierad och ansvarsfullt producerad palmolja.

Dessutom är palmoljan rent resurseffektivt den avkastningsmässig är mer än fem gånger så effektiv som andra grödor som ger vegetabilisk olja. Bland de största konsumenterna finns marknader som Indien och Kina där hållbarhetsfrågan inte är lika uppmärksammad. Därför är det viktigt att Europa driver efterfrågan av certifierad och ansvarsfullt producerad palmolja för att påverka produktionsländerna. Palmoljan kommer att försätta att produceras, det uppskattas att den globala produktionen av palmolja kommer mer än fördubblas från idag till 2050.

Vår samarbetspartner har en tydlig miljöprofil och garanterar att våra ljus är tillverkad av palmolja som produceras i etablerade plantage som har funnits sedan mitten på 1900-talet. Palmoljan är självklart RPSO-certifierad.